Pelantikan Siaga Mula dan Penggalang Ramu SD Negeri 003 Tenggarong

Share

SDN 003 Tenggarong melakukan prosesi pelantikan Siaga Mula dan Penggalang Ramu bagi murid yang telah memenuhi syarat Kecakapan Umum (SKU).

Siaga Mula adalah pangkal dari ronde pendidikan kepramukaan yang diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk peserta didik di kemudian hari.

Untuk mencapai tingkat Siaga Mula, yang akan menjadi Siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Rajin dan aktif mengikuti latihan Perindukan Siaga, sekurang-kurangnya 6 kali latihan bersambung.
  2. Hafal dan mengerti isi Dwi Darma dan Dwi Satya.
  3. Dapat memberi salam Pramuka.
  4. Tahu faedah kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia, dan tahu sikap yang harus dimainkan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau dikurangi.

Sedangkan untuk mencapai tingkatan Penggalang Ramu, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, diantaranya ebagai berikut:

  1. Rajin dan aktif mengikuti latihan Pasukan Penggalang sekurang-kurangnya 6 kali latihan bersambung.
  2. Hafal dan memahami pokok Dasadharma dan Trisatya.
  3. Dapat memberi salam Pramukadan mengenal maksud dan penggunaannya.
  4. Kenal faedah Lambang Gerakan Pramuka.

Kegiatan pelantikan ini dilakukan pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 di halaman sekolah SDN 003 Tenggarong. Jumlah murid yang dilantik untuk menjadi Siaga Mula sebanyak 9 orang murid kelas 4. Selain itu, ada 32 murid kelas 5 dan 6 yang dilantik menjadi Penggalang Ramu. 32 murid tersebut terdiri 14 murid  laki-laki dan 18 murid perempuan.

Proses pelantikan dipandu oleh pembina  Siaga dan Penggalang, kak Irwan, kak Chatrin, Kak Yudi, Kak Tira, dan Kak Akbar. Kegiatan kepramukaaan ini menjadi tempat menimba ilmu dan pengalaman bagi seluruh murid, Sehingga terbentuknya sumberdaya manusia yang kuat dan terampil.